Get Adobe Flash player
Domov

                                                                            

 
BRALNA ZNAČKA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
 
 

Na šoli se zavzemamo za to, da je Bralna značka neka sproščena oblika razgovora med učenci in knjižničarko o prebranih delih, ne pa stroga oblika preverjanja prebranega. Ves čas imamo tudi priporočilne sezname. Pri določanju seznamov upoštevamo, da so na seznamu naslovi knjig, ki jih učenci radi prebirajo, da so zastopane različne žanrske zvrsti, da se naslovi knjig dopolnjujejo oziroma zamenjujejo z novimi naslovi, in da imamo vse knjige, ki so na seznamu, tudi v naši šolski knjižnici. Seznam je priporočilen, kar pomeni, da učenci lahko predstavijo tudi druge prebrane knjige, vendar se morajo pred tem posvetovati s knjižničarko o primernosti knjige.