Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
25. 1. 2018
Številka objave: 
430-1/2018-1
Rok oddaje: 
9. 2. 2018
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 25. 1. 2018

Številka: 430-1/2018-1

 
ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN004744/2017

 

V skladu z 11. točko Razpisne dokumentacijeza sukcesivno nabavo živil za potrebe šolske prehrane Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane vas vabimo k predložitvi predračuna za obdobje marec-maj 2018 za tiste sklope za katere smo z  vami sklenili Okvirni sporazum.


Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).


Predloge predračunov po sklopih najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (Javna naročila).


Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do petka, 9. 2. 2018 na naslov naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.


O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 16. 2. 2018.

  

S pozdravi.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica