Get Adobe Flash player
Domov

OBČINA  POLJČANE

Občinska uprava

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220          fax: 02 8029 226          e-mail:obcina@poljcane.si


JAVNI POZIV UČENCEM IN DIJAKOM S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI POLJČANE ZA PRIJAVO NA BREZPLAČEN TOPLI OBROK V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

Občina Poljčane v skladu z okrožnico MIZŠ, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, poziva učence in dijake s prebivališčem v občini Poljčane, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok. Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. 

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo do vključno nedelje, 8. 11. 2020 do 17. ure za celoten teden od 9. do vključno 13. novembra 2020 in velja prijava na brezplačen topel obrok tudi za v prihodnje (za ves čas šolanja na daljavo). Če brezplačnega toplega obroka ne želijo več prejemati, morajo to posebej sporočiti (se odjaviti). Prijave na brezplačen topel obrok oddajo:

učenci OŠ Kajetana Koviča Poljčane preko možnosti prijave/odjave šolske prehrane v sistemu eAsistent in

dijaki preko e-naslova: obcina@poljcane.si z obvezno navedbo šole, ki jo obiskujejo (brez tega namreč ne bo mogoče zagotoviti brezplačnega obroka).

Za območje občine Poljčane bo tople obroke pripravljala Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane. Začetek zagotavljanja toplih obrokov bo predvidoma v ponedeljek, 9. 11. 2020. V ponedeljek 9. 11. 2020 bodo hrano učenci in dijaki oziroma njihovi starši lahko prevzeli z lastno prenosno posodo (osebno embalažo) na prevzemnem mestu v posebej označenem prostoru osnovne šole, med 11.30 in 13.00 uro. Predvidoma v torek, 10. 11. 2020 oz. takoj, ko bo tehnično-izvedbeno mogoče, bo organiziranih tudi nekaj zunanjih prevzemnih mest (da bodo od bivališča učencev oddaljena do cca. največ 2 km)  po naknadno objavljenem seznamu in terminu.

Ko bo pouk ponovno potekal v šoli, bo le-ta organizirala šolsko prehrano kot običajno v skladu z Zakonom o šolski prehrani.  Ostale informacije dobite na Občini Poljčane na tel. številki 02/8029 220 oz. 02/8029 224 ali e-naslovu: obcina@poljcane.si.

Poljčane, 6. 11. 2020