Get Adobe Flash player
Domov

TRAJNOSTNA MOBILNOST: GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI

Tudi naša šola se je vključila v prizadevanja, da bi se učenci več gibali.

Cilji projekta Gremo peš s kokoško Rozi so:

 

-   sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri okolju, zdravju in medsebojnim odnosom prijaznejše mobilnosti,

-   zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole,

-   spodbujanje gibanja otrok in krepitev zdravja ter dobrega počutja in

-   povečanje prihodov učencev v šolo na trajnostni način za vsaj 7% glede na začetno stanje.

 

Cilje želimo doseči tako, da bomo:

 

-   v času od 12. do 16. 10. 2020 »ustvarili« v Poljčanah postaje na katerih se bodo med 7.00 in 7.30 zbirali učenci. Prisotni bomo tudi  zaposleni v šoli in  člani ZŠAM Poljčane Ob 7.30 bomo skupaj odšli proti šoli. Na kratkem  jutranjem sprehodu se nam lahko pridružite starši, babice, dedki in vsi zainteresirani občani.

 

-   Postaje kokoške Rozi:

  • iz smeri Studenice pri transformatorju (nasproti odcepa Ceste čez polje),
  • iz smeri Lovnik na Trgu v Zg. Poljčanah,
  • iz smeri Lušečka in Čadramska vas na parkirišču pri Gasilskem domu Poljčane,
  • iz smeri Slov. Bistrica na parkirišču v Kajuhovi ulici,
  • iz smeri Laporska cesta na parkirišču Hitri servis Skledar.

-   učence spodbujali k spremljanju in razmišljanju o trajnostni mobilnosti s pomočjo zvezka Moj dnevnik,

-   preverili začetno stanje mobilnosti učencev in nato dnevno spremljali načine njihovih prihodov v šolo,

-   dnevno beležili načine prihodov učencev na razredne in šolski plakat,

-   nagrajevali učence s kartami in didaktičnimi igrami:

-   raziskovali nevarne točke na šolskih poteh in predlagali občini spremembe.

 

 

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE NA JUTRANJEM SPREHODU.

 

 

 

Učenci in zaposleni na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane