Get Adobe Flash player
Domov

ORGANIZACIJA DELA, 9. razred                                                                                                             Datum: 18. 5. 2020

 

Spoštovani starši.

 

V ponedeljek, 25. 5. 2020, se začne v šoli pouk za učence 9. r. v kolikor ne bo spremembe datuma.

1. Da bomo lahko zagotovili izvajanje priporočil MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ VAS OBVEŠČAMO:

-          pouk bo potekal od 8.15 do 12.50,

-          učenci, ki prihajajo v šolo peš, s kolesom …  naj pridejo šele ob 8.10, ne prej,

-          če imajo drugo možnost, naj se izognejo šolskim prevozom,

-          šolske garderobe niso v uporabi,

-          pouk bomo izvajali v treh skupina (a, b, c),

-           v šoli so učenci obuti,

-          malica bo ob 9.30 v učilnicah, kosilo ob 12.00, nato se nadaljuje pouk do 12.50,

-          v šolo lahko vstopajo le učenci in zaposleni, zato je šola zaklenjena.

 

2. ŠOLSKE PREVOZE bo potrebno prilagoditi razmeram v dogovoru z Občino Poljčane. O prevozih boste še obveščeni.

 

3. Radi bi vas še opozorili, da lahko pridejo v šolo le ZDRAVI UČENCI. V prilogi vam posredujemo Sklep RSK za pediatrijo (Priloga 1), v katerem so navedena zdravstvena stanja zaradi katerih se odsvetuje vračanje učencev v šolo.  Enako velja za učence, ki so sicer zdravi, imajo pa v skupnem gospodinjstvu nekoga, ki ima katero od navedenih zdravstvenih stanj. Ta podatek imate vi in ste ga dolžni upoštevati.

Izpolnjeno IZJAVO (Priloga 2) mora imeti vaš otrok v ponedeljek s seboj, datirana mora biti na 25. 5. 2020. Izročil jo bo učitelju prvo šolsko uro. Če nimate možnosti izpisa izjave, jo v nedeljo izpolnite, fotografirajte in pošljite razredniku po ePošti.

 

4. ČE UČENEC ZBOLI (doma, v šoli)

Če vaš otrok zboli, naj ostane doma. Če bomo v šoli opazili pri učencu povišano temperaturo,  znake akutne okužbe dihal in/ali druge bolezenske znake, vas bomo poklicali po telefonu, da pridete ponj.  Ko pridete k šoli, pokličete na isto telefonsko številko, s katere smo vas poklicali. Učenca bomo pripeljali do  izhoda iz šole. Otrok vas bo počakal v izolaciji, z njim bo eden od zaposlenih na šoli. Vi se boste po telefonu posvetovali z otrokovim izbranim zdravnikom. Če bi bila potrjena okužba s Covid- 19, morate o tem obvestiti ravnateljico na telefon 041 432 624. V tem primeru bo NIJZ izvedel epidemiološko preiskavo.

 

5. VPRAŠALNIK ZA STARŠE

Zaradi organizacije dela vas prosimo, da izpolnite tudi spodnji vprašalnik (Priloga 3) in ga na eNaslov simona.strucl1@gmail.com/goran.sabolic@guest.arnes.si vrnete RAZREDNIČARKI/RAZREDNIKU vašega otroka do jutri, v torek, 19. 5. 2020, do 18. ure. Šele na osnovi teh podatkov lahko načrtujemo manjše skupine učencev, urnik prehranjevanja, drugih dejavnosti v šoli, telovadnici in zunaj ter vse druge ukrepe za vzdrževanje ustreznih higienskih standardov.

Dodatno boste prejeli tudi sporočila razrednikov in učiteljev glede potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali za šolsko delo.

Prve dneve se bodo učitelji z učenci pogovorili o tem,  zakaj so razdeljeni v manjše skupine, zakaj se ne morejo družiti kot običajno, zakaj ima učitelj masko, zakaj ne morejo stvari med seboj menjavati, si posoditi, zakaj je potrebna stalna higiena rok, razdalja in podobno

Prosimo vas, da se tudi vi o teh temah pogovorite z otroki.

Hvala za vašo skrbnost in sodelovanje. Verjamem, da bodo ti zadnji tedni šolanja za učence nenavadni, pa vendar zanimivi.  Pri tem je najpomembnejše, da na nanje ne prenašamo naše morebitne zaskrbljenosti.

mag. Francka Mravlje, ravnateljica