Get Adobe Flash player
Domov

Zavod Republike Slovenije za šolstvo od leta 1999 podeljuje priznanja Blaža Kumerdeja posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane Barbara Oder je sodelovala pri uvajanju formativnega spremljanja v slovenske šole, razvoju področja razrednega pouka, koncepta učeča se skupnost in drugih. Raziskovala in preizkušala je učinkovitost strategij opismenjevanja, reševanja problemov in formativnega spremljanja na razredni stopnji, svoje izkušnje pa je uspešno delila s kolegi na šoli, študijskih srečanjih, konferencah in preko strokovnih objav.

Iz obrazložitve za Barbarino nominacijo povzemamo:

Barbara vedno poudarja, da mora vsak učitelj pri načrtovanju dela v razredu »videti« oziroma imeti v mislih skupino, za katero pripravlja pouk, in videti tudi vsakega učenca posebej.

Odlika njenega dela z učenci je močna individualizacija, usmerjenost v spremljanje napredka, smiselne in avtentične učne situacije.

 

Čestitamo!