Get Adobe Flash player
Domov

 

Po dobrih izkušnjah z vključitvijo v projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016«, smo se v oktobru 2016 ponovno prijavili na isti razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2017.

Na razpisu smo »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017«, uspeli z obema vlogama, saj v obdobju trajanja projekta, ki se 80% financira iz proračuna EU (Evropski socialni sklad) izpolnjujemo razpisane pogoje.

  • V okviru projekta smo na šoli zaposlili dve mladi učiteljici, in sicer Skerbiš Matejo, magistrico profesorico razrednega pouka in Kovačič Tjašo, magistrico profesorico razrednega pouka.
  • Cilj projekta je zaposlitev iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katere se bo mladi učitelj preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajal v vzgojno-izobraževalno delo v šoli. Poudarek v projektu je trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade ter znižanje brezposelnosti mladih.
  • Prva zaposlitev v projektu poteka od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017. V tem času se mladi učitelj aktivno vključuje v vsa področja dela v šoli. Deloma opravlja delo samostojno, deloma skozi različne oblike spoznavanja dela v šoli (spremljava pouka, pomoč učencem pri učenju, vodenje interesnih dejavnosti, varstvo učencev vozačev, spremstva …). Hkrati pa se seznanja z zakonodajo, ki določa delovanje šole, z internimi akti šole in strokovnim gradivom (učni načrti, predmetnik, strokovna literatura …
  • Mladi učitelj se v času projekta pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.
  • Na razpisu Prva zaposlitev v VIZ 2017 so lahko kandidirale tiste šole, ki bodo po zaključenem obdobju projekta, mladega učitelja zaposlile v obsegu najmanj do polovičnega delovnega časa do 31. 1. 2018.
  • Delo v projektu poteka po programu, ki vsebuje sistematično načrtovane, pregledne in jasno opredeljene aktivnosti, s katerimi mladi učitelj vstopa v delo in se pripravlja na strokovni izpit.

Z zaposlovanjem mladih učiteljev v projektu lahko  obogatimo učno okolje za učence in vzpostavimo več različnih oblik pomoči pri učenju, različnih dejavnosti za  nadarjene učence, prostočasnih in interesnih dejavnosti. Hkrati pa dajemo mladim učiteljem možnost, da se v ustreznih praktičnih pogojih pripravijo na strokovni izpit ter pridobijo pomembne  izkušnje, veščine in spretnosti izvajanja pedagoškega procesa v šoli.

mag. Francka Mravlje, ravnateljica