Get Adobe Flash player
Domov

 

Od aprila 2016 na šoli izvajamo projekt

 

 

»PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2016«

 

☺     V okviru projekta smo na šoli zaposlili dva mlada učitelja.

Na področju razrednega pouka smo zaposlili Zidarič Nejca, profesorja razrednega pouka, na področju tehnike in tehnologije pa Tuš Aleša, profesorja predmetnega pouka tehnike in tehnologije in biologije.

 

☺  Cilj projekta je zaposlitev iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katere se bo mladi učitelj preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Poudarek v projektu je trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade ter znižanje brezposelnosti mladih.

 

☺      Prva zaposlitev v projektu poteka od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016. V tem času se mladi učitelj aktivno vključuje v vsa področja dela šole. Deloma opravlja delo samostojno, deloma skozi različne oblike spoznavanja dela v šoli (spremljava pouka, pomoč učencem pri učenju, vodenje interesnih dejavnosti, varstva učencev vozačev, spremstva …). Hkrati pa se seznanja z zakonodajo, ki določa delovanje šole, z  internimi akti šole in strokovnim gradivom (učni načrti, predmetnik, strokovna literatura …)

 

☺   Mladi učitelj se v času projekta pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.

 

☺   Na razpisu Prva zaposlitev v VIZ 2016 so lahko kandidirale tiste šole, ki bodo po zaključenem obdobju projekta, mladega učitelje zaposlile v obsegu najmanj do polovičnega delovnega časa do 30. 6. 2017.

 

☺    Delo v projektu poteka po programu, ki vsebuje sistematično načrtovane, pregledne in jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja ter cilje teh aktivnosti. Poudarek  je na inovativnosti izbranih aktivnosti, s katerimi mladi učitelj vstopa v delo in se pripravlja na strokovni izpit.

 

Izvajanje programa pomeni obogatitev učnega okolja za učence, hkrati pa daje mladim učiteljem možnost, da se v ustreznih praktičnih pogojih pripravijo na strokovni izpit ter pridobijo pomembne praktične izkušnje, veščine in spretnosti izvajanja pedagoškega procesa v šoli.

 

 

Mag. Francka Mravlje, ravnateljica