Get Adobe Flash player
Domov

Osnovna šola Poljčane

Datum: 11. 1. 2016

Subvencionirana šolska prehrana učencev – SPREMEMBE

S 1. 1. 2016 veljajo spremembe  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D).

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila za učence.

Od 1. 1. 2016 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

  1. do 18 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila;
  2. nad 18 % do 30 %  neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;
  3. nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 %  cene kosila.

 

Spoštovani starši!

Priporočamo vam, da  v Odločbi o otroškem dodatku preverite vaš odstotek prihodkov  glede na povprečno plačo in pripadajočo subvencijo za šolsko kosilo.

Starše,  katerih otroci do sedaj niso imeli kosila v šoli, prosimo, da  preverite, ali velja katera od zgoraj naštetih subvencij tudi za vašega otroka. Če jo želite uveljavljati, prijavite svojega otroka na šolsko kosilo.

V primeru nejasnosti nas lahko pokličete na številko 02 829 58 15.

Pedagoginja:

Nada Druškovič