Get Adobe Flash player
Domov

 Spoštovani starši!

 

Osnovna šola Poljčane bo tudi v šol. letu 2014/15 izvajala dejavnosti v programu Popestrimo šolo, ki se delno financira iz Evropskega socialnega sklada in delno preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt razpisuje in vodi Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij. Dejavnosti se bodo vrstile do 31. 8. 2014.

Tudi letos bo potekalo partnerstvo z Osnovno šolo Anice Černejeve Makole. Tako bomo za zainteresirane učence te šole pripravljali in izvajali želene  programe in delavnice v obsegu 160 ur.

 

Na začetku vas želimo seznaniti z VSEBINAMI PODAKTIVNOSTI, s katerimi smo kandidirali na razpisu. Vsaka podaktivnost se bo izvajala v raznolikih delavnicah, o katerih boste obveščeni s posameznimi povabili.

 

Najprej pa moramo zbrati prijave za celoten projekt. Učenci bodo prejeli SPLOŠNO PRIJAVNICO takoj v začetku januarja 2015.

Na njej so navedene le podaktivnosti. Če boste vašega otroka prijavili na vseh pet, bo lahko sodeloval v katerikoli delavnici ali dejavnosti. Če pa boste izbrali le določene podaktivnosti, se bo vaš otrok lahko udeležil le dejavnosti iz izbrane podaktivnosti.

PRIPOROČAMO, da na splošni prijavnici obkrožite vse podaktivnosti. Tako se bo vaš otrok lahko udeležil katerekoli dejavnosti.

  

                        Podaktivnost 1: Narava naš prijatelj, čuvajmo jo

 
 V tej podaktivnosti bomo skrbeli za čisto, zdravo in varno naravo v občini Poljčane. Izdelali bomo karto črnih odlagališč. V okviru spomladanskega čiščenja jih bomo s pomočjo staršev in prostovoljcev poskusili očistiti. Skrbeli bomo za lepo in urejeno podobo naše šole in šolske okolice. Obiskovali bomo reko Dravinjo, ostale potoke v okolici in naravna okolja. Opazovali in beležili bomo spremembe, razvoj in nepričakovana dogajanja. Občasno bomo preverjali kvaliteto vode v našem okolju in poskusili razložiti vzroke sprememb. Med letom bomo, glede na vremenske pogoje, raziskovali domače okolje in se sproščali na svežem zraku. Spremljali bomo pojavljanje zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst, njihove življenjske  potrebe, navade in zahtevane pogoje v okolju. Izdelali bomo zloženko  z opisom opažanj in fotografijami.

                        

                            Podaktivnost 2: Naredimo sami

 

 V tej podaktivnosti bomo bogatili svoje znanje, krepili spretnosti in veščine ob izdelovanju ročnih izdelkov, dekoracij in okraskov. Pri tem bomo prosili za pomoč in sodelovanje  naše babice, mojstre obrti, člane različnih društev. Včasih pa bomo ustvarjali čisto sami, skozi lastno ustvarjalo moč.  Uporabljali bomo zlasti stare in naravne materiale. Ustvarjali bomo na osnovi spoznanj upcycling-a in reciklaže. Ponovno bomo organizirali priljubljene in dobro obiskane ter zaželene kuharske delavnice. Obogatili jih bomo z novimi idejami in zamislimi udeležencev. Poskusili bomo obuditi stare recepte in načine pridelave, predelave in uporabe različnih živil. Iskali in predlagali bomo možne kratke prehranske verige.

 

                          Podaktivnost 3: Permakultura in ekoremediacije kot nov način življenja

  

V tej podaktivnosti bomo nadgrajevali že osvojene  vsebine in navade s področja samooskrbe. V tem letu bomo širili znanja in spretnosti na permakulturnih gredah. Zaposleni bomo z izgradnjo šolskega in čutnega vrta. Pridelke bomo uporabili v šolski kuhinji ali v naših lastnih delavnicah.  Obiskali bomo  okoliške lokalne poridelovalce in ponudnike živil ter druge zanimive lokacije, kjer se ukvarjajo s permakulturo in ekoremediacijami. Še naprej bomo skrbeli za naš Učni permakulturni poligon v Dolah in Ekoremediacijski poligon v Modražah. Skrbeli bomo za domače živali in se vključili v praktično delo na kmetiji. Z uporabo multimedije in informacijsko komunikacijske tehnologije bomo merljive rezultate spremljali, arhivirali in analizirali za prihodnje potrebe.

                           Podaktivnost 4: Poljčane – razmišljajmo drugače

 

Tudi v prihodnje se bomo aktivno vključevali v obujanje lokalne poljčanske tržnice. Na praktičen, izkustven in sodelovalni način se bomo vključevali v obujanje in ohranjanje že pozabljenih starih obrti in ročnih spretnosti. V sodelovanju z lokalnimi mojstri/cami bomo preverili kaj znamo in kaj ne. Obiskali bomo nekatere lokalne mojstre v njihovih delavnicah, nekatere povabili v šolo in z njimi skupaj ustvarjali. Letošnja novost je  izobraževanje po sistemu upcycling – predelava in obnova starih predmetov in izdelava novih iz ostankov ali zavrženih stvari. Obiskali bomo tudi lokalni center ponovne uporabe in si pogledali primer dobre prakse. Spoznavali bomo kako deluje socialno podjetje. Aktivno se bomo vključili v izmenjevalnico knjig, kjer bomo zbrane neuporabljene ali odvečne knjige lahko menjavali.  Na ta način bomo podprli prizadevanja za izboljšanje bralne pismenosti.

 

                            Podaktivnost 5: Naravoslovni tabori in počitniške dejavnosti

  

V okviru projekta se bomo veliko družili, prijateljevali, se med seboj spoznavali, krepili medsebojne vezi. Tako na večdnevnih naravoslovnih taborih kot v enodnevnih delovnih dnevih na učnih poligonih in drugje v okolici. Delali bomo različna opravila  na kmetiji, samostojno skrbeli za prehranjevanje in se učili kako lahko od narave vzamemo tisto kar potrebujemo. Pri tem pa ji ne delamo škode. Spoznavali bomo taborniške veščine in se preizkušali v samooskrbi. Krepili bomo ročne spretnosti, se igrali stare igre (ristanc), izdelovali loke in puščice in druge že skoraj neznane igrače in pripomočke. Poigrali se bomo z jeziki in si privoščili angleški večer, kjer bomo kuhali angleški čaj in govorili - samo angleško.

 

Vodja projekta                                                                                        Ravnateljica

Jerneja Križan                                                                                  mag. Francka Mravlje