02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Dobrodošlo šolsko leto 2021/22

UČENJE SE NIKOLI NE USTAVI

Nihče ne ve, kaj zmore, dokler ne poskusi.

Publilius Sirus

Šola je ponovno oživela. Učenci se veselijo popočitniškega druženja, pripovedujejo si zgodbe, doživetja, delijo spoznanja in izkušnje. Ja, zares se je lepo ponovno srečati.

V šolo Kajetana Koviča Poljčane je letošnjega 1. septembra vstopilo 36 prvošolcev. Tako bo to leto našo šolo obiskovalo 369 učencev.

Zmogli smo preteklo šolsko leto in zmogli bomo letošnje. Pomagajo nam učenje, sodelovanje, druženje, upoštevanje dogovorov, skrb drug za drugega in dobro sodelovanje s starši.

Sedaj že tudi razumemo, da je spreminjanje edina stalnica v naših življenjih. Naučili smo se jo obvladovati. Vemo, da mora vsak nekaj narediti, če želimo, da pouk poteka v šoli.

Za šolo je zraslo prenovljeno igrišče. Ponuja zares veliko možnosti. Vabi k športnim, gibalnim, igralnim, učnim in različnim prostočasnim dejavnostim.  Otvoritev bo 14. septembra.

Zagotovo se bodo prvošolci in njihovi starši letos posebej razveselili pozornosti Občine Poljčane. Ob 30-letnici Republike Slovenije bodo v dar prejeli knjigo ljudskih in avtorskih štajerskih pravljic z naslovom Mlada Čopka. Domače pravljice, toplo naročje, materin jezik, domoljubje, kaj je lepšega?

Šolske in obšolske dejavnosti smo načrtovali tako, da bodo učenci čim več znanj pridobivali s pomočjo sodelovanja, raziskovanja in izkustvenega učenja.  Prav na ta način bomo najbolj spodbudili njihovo radovednost in aktivnost. S tem pa krepitev lastnih moči, hotenja, vztrajnosti, inovativnosti in delavnosti.

Vsem učenkam in učencem želimo zanimivo, uspešno in ustvarjalno šolsko leto. Predvsem pa veliko lepih trenutkov v družbi prijateljev, sošolcev in zaposlenih na šoli.  

mag. Francka Mravlje, ravnateljica

Dostopnost