Get Adobe Flash player
Domov

Prehrana

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane

Datum: 20. 1. 2017

 

SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

 

Spoštovani starši.

 

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona  o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Osnovna šola Poljčane

Datum: 11. 1. 2016

Subvencionirana šolska prehrana učencev – SPREMEMBE

S 1. 1. 2016 veljajo spremembe  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D).

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila za učence.

Od 1. 1. 2016 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

  

Mesečni nakup

ZAJTRK

MALICA

       KOSILO

Osnovna šola Poljčane                     

Datum: 16. 6. 2015

Spoštovani starši!

 

Zaradi znižanja vaših stroškov, vam predlagamo plačevanje položnic preko trajnika in/ali pripravo združene položnice.

 

TRAJNIK

Za plačilo preko trajnika je najnižja bančna provizija in najmanj dela z vaše strani.

Prijava in odjava šolske prehrane.

Vodič za odjavo šolske prehrane v eAsistentu.

Obrazec za prijavo na prehrano.