Get Adobe Flash player
Domov

Novice za učence in starše

Osnovna šola POLJČANE    

               

ŠOLSKI PREVOZI UČENCEV ob izvedbi športnega dne v petek, 21. 9. 2012

 

Obveščamo vas, da se boste v petek, 21. 9. 2012, v šolo pripeljali z avtobusi po običajnem voznem redu.

Domov se boste odpeljali za smeri:

Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleškega jezika
Tekmovanje je namenjeno učencem 9. razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in nadpovprečno obvladujejo ustno in pisno komunikacijo v angleščini.

Tekmovalne naloge temeljijo na učnem načrtu za osnovno šolo, spodbujajo zdravo tekmovalnost, navdušujejo za jezik, povečujejo priljubljenost in tudi selekcionirajo, na regionalni in državni ravni pa so zasnovane na literarnem delu, ki je objavljeno v Razpisu.

Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleškega jezika
Tekmovanje je namenjeno učencem 9. razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in nadpovprečno obvladujejo ustno in pisno komunikacijo v angleščini.

Tekmovalne naloge temeljijo na učnem načrtu za osnovno šolo, spodbujajo zdravo tekmovalnost, navdušujejo za jezik, povečujejo priljubljenost in tudi selekcionirajo, na regionalni in državni ravni pa so zasnovane na literarnem delu, ki je objavljeno v Razpisu.

Datum: 5. 9. 2012 

Spoštovani starši učencev 1. do 5. r. 

 

Vabimo vas na prvi roditeljski sestanek v šolskem letu 2012/13, ki bo v ponedeljek, 10. 9. 2012, ob 17.00 z začetkom v avli šole.

Vsebina sestanka:

  1. Skupne informacije o organizaciji VI dela v šolskem letu 2012/13 – vodstvo.
  2. Nadaljevanje roditeljskega sestanka v matični učilnici z razredničarko/razrednikom.

 

Spoštovani starši!

  

VLOGO za pridobitev  statusa  učenca-ke športnika-ice ali statusa učenca-ke, ki se vzporedno izobražuje  v programu z javnoveljavnim predmetnikom je potrebno oddati do 20. 9. 2012.

 

Predlagamo, da se pred oddajo vloge natančno seznanite s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti.

 

Več ...