Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
25. 6. 2020 veza 29. 5. 2020)
Številka objave: 
430-1/2020-14 ver 1.2
Rok oddaje: 
3. 7. 2020
Ura oddaje: 
do 10.00 na eJN
Status razpisa: 
POTEKEL
Razpisna dokumentacija: 

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane

Datum: 25. 6. 2020

 

Dopolnitev dokumentacije - povabilo k oddaji ponudbe


Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane (naročnik) na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vabi vse zainteresirane subjekte, da predložijo svoje pisne ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo v odprtem postopku oddaje javnega naročila s sklenitvijo okvirnih sporazumov »Sukcesivna dobava živil za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane

 

Naročnik je dopolnil dokumentacijo, ESPD in seznam artiklov glede na postavljena vprašanja na Portalu JN do 25. 6. 2020 do 10. ure. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

 

Vinko Zobec