Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
25. 4. 2017
Številka objave: 
430-1/2017-2
Rok oddaje: 
22. 5. 2017
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
PONOVNO ODPIRANJE KONKURENCE

Datum: 25. 4. 2017

Številka: 430-1/2017-2

 

 

ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN4845/2014.

 

 

V skladu s 14. členom Razpisne dokumentacije za nabavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane vas vabimo k predložitvi predračuna za obdobje junij-avgust 2017 za tiste sklope za katere smo z  vami sklenili Okvirni sporazum.

 

Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

 

Predloge predračunov po sklopih najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (Javna naročila).

 

Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do ponedeljka, 22. 5. 2017 na naslov naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

 

O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 26. 5. 2017.

 

Izbran dobavitelj je dolžan dobavljati vse vrste blaga, ki jih je ponudil v predračunu. V nasprotnem primeru bomo v skladu s 17. členom razpisne dokumentacije vnovčili menico.

 

Od izbranih dobaviteljev bomo v skladu s Kakovostnimi zahtevami (Priloga 1 – priloga razpisne dokumentacije) dosledno zahtevali odvoz embalaže.

 

S pozdravi.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica