Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
13. 7. 2016
Številka objave: 
215/2016-JN4845/2014
Rok oddaje: 
22. 8. 2016
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 13. 7. 2016

Številka: 215/2016

  

ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN4845/2014.

  

V skladu s 14. členom Razpisne dokumentacije za nabavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane vas vabimo k predložitvi predračuna za obdobje september 2016-avgust 2017 oziroma september 2016-november 2016 (sklopi 8-10) za tiste sklope za katere smo z  vami sklenili Okvirni sporazum.

 

Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

 

Predloge predračunov po sklopih najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (Javna naročila).

Zaradi napak v tabeli sklopa 12 (zaklenjena celica, manjkajoča višina DDV-ja) je bila 26. 7. 2016 objavljena popravljena datoteka sklopov (Sklopi JN2014_avg 2016 z2.xls).

 

Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do ponedeljka, 22. 8. 2016 na naslov naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

 

O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 26. 8. 2016.

 

Izbran dobavitelj je dolžan dobavljati vse vrste blaga, ki jih je ponudil v predračunu. V nasprotnem primeru bomo v skladu s 17. členom razpisne dokumentacije vnovčili menico.

 

Od izbranih dobaviteljev bomo v skladu s Kakovostnimi zahtevami (Priloga 1 – priloga razpisne dokumentacije) dosledno zahtevali odvoz embalaže.

                        

S pozdravi.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica