Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
26. 4. 2016
Številka objave: 
136/2016-JN4845/2014
Rok oddaje: 
19. 5. 2016
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 22. 4. 2016

Številka: 136/2016

  

ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN4845/2014.

 

 V skladu s 14. členom Razpisne dokumentacije za nabavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane vas vabimo k predložitvi predračuna za obdobje junij-avgust 2016.

 

Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

 

Predloge predračunov po sklopih najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (Javna naročila).

 

Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do petka,

19. 5. 2016, na naslov naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

 

O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 25. 5. 2016.

 

Izbran dobavitelj je dolžan dobavljati vse vrste blaga, ki jih je ponudil v predračunu. V nasprotnem primeru bomo v skladu s 17. členom razpisne dokumentacije vnovčili menico.

 

Od izbranih dobaviteljev bomo v skladu s Kakovostnimi zahtevami (Priloga 1 – priloga razpisne dokumentacije) dosledno zahtevali odvoz embalaže.

                        

S pozdravi.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica