Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
3. 2. 2016
Številka objave: 
22/2016-JN4845/2014
Rok oddaje: 
19. 2. 2016
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 2. 2. 2016

Številka: 22/2016

  

ZADEVA: Povabilo k predložitvi predračuna v okviru JN4845/2014.

 

V skladu s 14. členom Razpisne dokumentacije za nabavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane vas vabimo k predložitvi predračuna za obdobje marec-maj 2016.

 

Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

 

Predloge predračunov po sklopih najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (Javna naročila).

 

Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do petka,

19. 2. 2016, na naslov naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

 

O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 25. 2. 2016.

 

Izbran dobavitelj je dolžan dobavljati vse vrste blaga, ki jih je ponudil v predračunu. V nasprotnem primeru bomo v skladu s 17. členom razpisne dokumentacije vnovčili menico.

 

Od izbranih dobaviteljev bomo v skladu s Kakovostnimi zahtevami (Priloga 1 – priloga razpisne dokumentacije) dosledno zahtevali odvoz embalaže.

 

                       

S pozdravi.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica

 

 

  

Priloga: Seznam podpisnikov okvirnih sporazumov po sklopih.


Sklop: 8 SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE,

              9 EKOLOŠKO PREDELANA DOMAČA ZELENJAVA IN SADJE in

            10 EKOLOŠKO PREDELANO JUŽNO SADJE:

  • Pitus, d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor,
  • Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana.