Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
22.11.2012
Številka objave: 
JN 5860/2012
Rok oddaje: 
27. 11. 2012 na naslovu naročnika
Ura oddaje: 
do 12. ure
Status razpisa: 
POTEKEL

Datum: 21. 11. 2012

Številka: 350/2012

  

ZADEVA: Poziv k predložitvi predračuna v okviru JN5860/2011.

  

V skladu z XII. točko Razpisne dokumentacije za nabava prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane vas pozivamo k predložitvi predračuna za obdobje december 2012 – februar 2013 za tiste sklope za katere smo z vami sklenili Okvirni sporazum.

Predračune pošljete v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki).

Seznam prehrambenih artiklov iz sklopa 8 (Sveža zelenjava in sadje), 9 (Ekološko pridelana domača zelenjava in sadje) in 10 (Ekološko pridelano južno sadje)  najdete na spletni strani šole http://www.ospoljcane.si (pod Javna naročila).

Če novega predračuna za prehrambene artikle, ki so v seznamu ne bomo prejeli do  torka, 27. 11. 2012 na naslovu naročnika do 12. ure, se šteje, da ostanejo cene prehrambenih artiklov enake kot v obdobju zbiranja ponudb.

O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 30. 11. 2012.

  

S pozdravi.

 mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica